Kernwaarden

Onze kernwaarden.
Voor KFCRHDH is de doelstelling duidelijk: met eigen middelen en eigen spelers een gezonde een gerespecteerde voetbalclub zijn en blijven !

Om dit zo te houden en in de toekomst nog te verbeteren heeft de club zich enkele kernwaarden opgelegd.  Kernwaarden die we gekoppeld hebben aan onze clubnaam: KFCRHDH.


K =  Kwaliteit

Kwaliteit willen we in alle geldingen van de club zien. Naast het sportieve (kwaliteitsvolle opleiding van de jongeren door bekwame trainers) willen we ook dat alle spelers en opleiders hun hobby kunnen beoefenen in haast perfecte omstandigheden. Ook aan de supporters willen we door hun te ontvangen in een net stadium kwaliteit aanbieden.  Hetzelfde geldt voor de bezoekers van cluborganisaties.


F = Fair Play

Door de spelers vanaf hun eerste passen in het Wauterbosstadium de kernwaarde Fair Play bij te brengen willen we dat al de leden van KFCRHDH zowel op als naast het veld de nodige sportiviteit tonen tegenover de medespelers, de tegenstanders, de scheidsrechter, de opleiders en de supporters.


C = Creativiteit

Naast het aanleren van de traditionele voetbalprincipes wil KFCRHDH de creativiteit die in elke speler in grote of in minder grote mate aanwezig is stimuleren. Dit kan door op training hun creatief denkvermogen te prikkelen, door hun op een creatieve manier tactische problemen te laten oplossen. Het laatste dat e willen is dat de spelers van KFCRHDH voetbalrobots zouden worden.


R = Respect

Van spelers die de clubkleuren van KFCRHDH verdedigen willen we dat ze respect tonen .

  1. Respect voor de spelregels.
  2. Respect voor de scheidsrechter.
  3. Respect voor de eigen club.
  4. Respect voor de tegenstrever.
  5. Respect voor de clubgenoten.
  6. Respect voor de medematen.
  7. Respect voor alle supporters.
  8. Respect voor zichzelf. (geen alcohol, geen drugs, niet roken)


H: Hulpvaardigheid:

Is één van de sociale vaardigheden die we in de opleiding aan elk kind willen meegeven. Lid zijn van een club als KFCRHDH betekent dat we mekaar moeten helpen. Zowel op als naast het veld. Dit om de vooropgestelde doelen te bereiken. Zo vragen we aan de spelers, de ouders niet alleen om mee te helpen bij de grotere organisaties van de club, maar ook in het dagdagelijkse leven. Wij hebben graag dat ze dat helpen, meewerken, niet als een karwei zien maar als normaal beschouwen.


D = Doorstroming

Wil KFCRHDH als club het hoofd boven water houden is doorstroming van de eigen jeugdspelers naar het eerste elftal een absolute noodzaak. Het zijn tenslotte deze spelers die het voortbestaan van de club in zijn totaliteit waarborgen.


H: Herkenbaarheid

Ploegen van KFCRHDH moeten niet alleen herkenbaar zijn aan de clubkleuren, maar ook aan hun positieve manier van voetballen en aan het positieve beeld van de club dat ze overbrengen bij de supporters, tegenstrevers en officials.